top of page

YLEISET SOPIMUSEHDOT

Nämä ovat Hammasmatkojen Yleiset Sopimusehdot (jäljempänä ”Ehdot”).

Viimeksi päivitetty: 21.1.2024

Hammasmatkat y-tunnus: 3091528-7 (jäljempänä "Hammasmatkat")

Hammasmatkat ALV-tunnus: FI30915287

Hammasmatkojen kotipaikka: Turku    

Yhteydenotto: Yhteydenottolomakkeen kautta

 

Sopimuksen osapuolet

Nämä yleiset käyttöehdot ("Ehdot") ovat voimassa Hammasmatkojen ja sen verkkosivuston käyttäjän, mukaan lukien kaikki alasivut (”Verkkosivut”) tai Palveluiden käyttäjän (jäljempänä molempiin viitattu sanalla "Käyttäjä") välillä.

 

Palveluiden kuvaus

”Palvelut” ja ”Palvelu” tarkoittaa www.hammasmatkat.fi -verkkosivuston ylläpitämistä sekä Hammasmatkojen avustamaa yhteydenpitoa Käyttäjän ja Hammasmatkojen yhteistyökumppaneiden (jäljempänä ”Palveluntarjoaja”) välillä ja muuta avustamista, jonka tarkoituksena on helpottaa Palveluntarjoajien palveluiden saatavuutta tai käyttöä. 

 

Selvyyden vuoksi, kolmansien osapuolten, kuten Palveluntarjoajien, palvelut tai tuotteet eivät ole miltään osin osa Hammasmatkojen Palveluita, vaan kolmansien osapuolten tuottamia erillisiä palveluita omine ehtoineen. Verkkosivuilla olevat tiedot Palveluntarjoajista ovat Palveluntarjoajilta. Hammasmatkat pyrkii parhaansa mukaan pitämään Verkkosivuilla vain ajantasaista ja oikeaa tietoa. Epäselvyyksien välttämiseksi Palveluntarjoajia koskevat tiedot tulee kuitenkin nimenomaisesti varmistaa suoraan Palveluntarjoajalta.

 

Käyttöehdot

Käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä Ehtoja ja kaikkia sovellettavia lakeja ja säännöksiä käyttäessään Palvelua. Käyttäjä sitoutuu tarkistamaan Ehdot säännöllisesti. Näistä ehdoista poikkeavista yksittäisen sopimuksen ehdoista tulee sopia nimenomaisesti kirjallisesti.

 

Hammasmatkat pidättää oikeuden ilman ennakkoilmoitusta muuttaa Ehtoja, Palvelun tai sen sisällön osia, korjata Palvelussa ilmenneitä virheitä ja puutteita, tehdä muita muutoksia Palveluun, aineistoon ja Palvelussa mahdollisesti tarjottaviin tuotteisiin, ohjelmiin, palveluihin ja mahdollisiin hintoihin sekä poistaa käytöstä Palvelun osia, Palvelun kaikki toiminnot mukaan lukien milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Hammasmatkoilla on lisäksi oikeus rajoittaa tiettyjen toimintojen ja Palvelujen käyttöä tai Palvelun osien tai koko Palvelun käyttöä ilman ennakkoilmoitusta ja korvausvelvollisuutta. Mikäli mahdollista, olennaisista muutoksista ilmoitetaan kohtuullisessa ajassa etukäteen suoraan Käyttäjälle, jota muutos koskee. Ensisijaisesti muutoksista ilmoitetaan Verkkosivuilla.

 

Käyttöehtojen muutokset tulevat voimaan, kun uudet Käyttöehdot on julkaistu Verkkosivuilla: (Yleiset käyttöehdot).

 

Tärkeää tietoa osapuolista ja sopimussuhteista

Pidämme tärkeänä tuoda selvästi ilmi, että Hammasmatkat on toimija, joka 1) markkinoi yhteistyökumppaneidensa palveluita, 2) avustaa yhteistyökumppaneitaan (jäljempänä "Palveluntarjoaja") ja näiden asiakkaita tai mahdollisia asiakkaita Palveluntarjoajien palveluiden järjestelemisessä ja 3) avustaa Käyttäjiä kohtiin 1 ja 2 liittyvissä käytännön asioissa olematta kuitenkaan itse esimerkiksi terveydenhoitopalveluiden tuottaja, matkanvälittäjä tai matkanjärjestäjä.

 

Haluamme epäselvyyksien välttämiseksi korostaa, että Käyttäjä tekee sopimukset ja on suoraan sopimussuhteessa kuhunkin käyttämäänsä palveluntarjoajaan (esimerkiksi lentoyhtiöt, hotellit, muut matkustuspalveluita tai muita palveluita tarjoavat tahot mukaan lukien Palveluntarjoaja) erikseen riippumatta siitä, avustaako Hammasmatkat Käyttäjää tai palveluntarjoajaa (mukaan lukien Palveluntarjoaja) erilaisten vaihtoehtojen etsimisessä, Käyttäjän ja palveluntarjoajan (mukaan lukien Palveluntarjoaja) välisessä yhteydenpidossa tai muussa toiminnassa. Tästä johtuen Hammasmatkat ei voi ottaa vastattavakseen, eikä siten vastaa tai ota vastattavakseen millään tavalla palveluntarjoajien (mukaan lukien Palveluntarjoajat) toiminnasta, laiminlyönneistä tai muista seikoista mukaan lukien palveluntarjoajien (sisältäen Palveluntarjoajat) aiheuttamat välilliset, välittömät tai muut vahingot. Palvelu tarjotaan ”sellaisena kuin se on" ja ilman takuita tai vakuutuksia. 

 

Hammasmatkat vastaa vain ja ainoastaan omasta toiminnastaan. Kaikki tiedot, jotka koskevat palveluntarjoajia tai Palveluntarjoajia tulee varmistaa kyseiseltä palveluntarjoajalta erikseen.

 

Tietosuojakäytäntö, henkilötiedot ja henkilötietojen käsittely 

Hammasmatkoilla on erillinen tietosuojaseloste, jossa on kuvattu tietojenkäsittelyä (”Tietosuojaseloste”).

Lue Tietosuojakäytäntömme TÄSTÄ.

Tietosuojaseloste on osa näitä Ehtoja.    

 

Käyttäjä vastaa tietojensa, aineistonsa ja muun materiaalin varmuuskopioinneista siinä määrin, kun Käyttäjä itse arvioi tarpeelliseksi. Käyttäjän ei tule säilyttää tietojaan ainoastaan Hammasmatkoijen hallussa. Suosittelemme Käyttäjiä aina pitämään omat alkuperäiset tiedostot tallessa. Hammasmatkat poistaa Käyttäjän toimittamat tiedot tietosuojaselosteen ja lain mukaisesti, eikä takaa Käyttäjän toimittaman aineiston, materiaalin tai tiedon säilymistä. Hammasmatkat pidättävät oikeuden poistaa kaikki Käyttäjän toimittamat tiedot rekistereistään välittömästi ilman erillistä ilmoitusta. 

 

Käyttäjän kannalta erityisen tärkeää on huomata, että Tietosuojaselosteen ja näiden Ehtojen mukaisesti Käyttäjä antaa Hammasmatkoille suostumuksen ja valtuuttaa Hammasmatkat siihen, että Hammasmatkat saa välittää Käyttäjän toimittamia tietoja, aineistoa ja materiaalia Palveluntarjoajille, jotta nämä voivat tehdä alustavia tarjouksia Käyttäjälle. Tällöin Käyttäjän toimittamia tietoja, aineistoa ja materiaalia välitetään Palveluntarjoajalle. Hammasmatkat edellyttää Palveluntarjoajia toimimaan yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja muun soveltuvan lainsäädännön. Palveluntarjoajilla on omat tietosuojaselosteensa ja tietosuojakäytänteensä. Yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) sekä Palveluntarjoajan tietosuojaseloste soveltuvat. 

 

Tarjoukset 

Palvelussa tai Verkkosivulla annettua informaatiota tai sisältöä ei tule pitää sen antajaa sitovana tarjouksena, ellei nimenomaisesti ole toisin ilmoitettu.

Käyttäjä voi saada Palveluntarjoajalta alustavan tarjouksen pyytämästään palvelusta. Alustava tarjous ei sido Käyttäjää tai Palveluntarjoajaa (eikä Hammasmatkoja), elleivät osapuolet keskenään niin erikseen nimenomaisesti kirjallisesti sovi. Hammasmatkat ei ole osa mitään Palveluntarjoajan antamaa tarjousta. Hammasmatkat toimittaa ainoastaan Palveluntarjoajan alustavan tarjouksen Käyttäjälle tutustuttavaksi. Käyttäjä on aina suorassa sopimussuhteessa Palveluntarjoajaan. 

 

Hammasmatkat ei tarjoa terveydenhoitopalveluita

Hammasmatkat voi avustaa Käyttäjää ja Palveluntarjoajaa asiakassuhteen solmimisessa mutta ei ole itse osa Käyttäjän ja Palveluntarjoajan välistä sopimussuhdetta. Mahdollinen asiakas- ja hoitosuhde Käyttäjän ja Palveluntarjoajan välillä on Käyttäjän ja Palveluntarjoajan välinen erillisine ehtoineen. Hammasmatkat ei ole osa Käyttäjän ja Palveluntarjoajan välistä suhdetta.

 

Haluamme selvästi tuoda ilmi, että Hammasmatkat ei tarjoa minkäänlaista terveydenhoidollista palvelua. Tästä syystä mitään Palvelua tai sivustollamme olevaa sisältöä ei tule pitää lääkinnällisenä ohjeena, diagnoosina tai minään muunakaan terveydenhoidollisena suosituksena. Hammasmatkat ei tuota minkäänlaisia terveyspalveluita, eikä ole millään tavalla terveydenhoidon ammattilainen. Hammasmatkoilla ei myöskään ole minkäänlaista lupaa harjoittaa minkäänlaista lääketieteellistä toimintaa.

 

Mikään Palvelumme, sivustomme käyttö tai muu kanssakäyminen Hammasmatkojen ja Käyttäjän välillä ei ole terveydenhuoltoa tai terveydenhuoltopalveluiden käyttöä, eikä muodosta minkäänlaista terveydenhuollollista asiakassuhdetta, potilassuhdetta tai muutakaan hoitosuhdetta.

 

Soita aina kiireellisissä, todellisissa hätätilanteissa hengen, terveyden, omaisuuden tai ympäristön ollessa uhattuna tai vaarassa, tai jos on syytä epäillä näin olevan, hätänumeroon 112.

 

Hammasmatkat ei tarjoa matkapalveluita

Hammasmatkat ei ole matkanjärjestäjä tai matkanvälittäjä. Hammasmatkat voi avustaa mahdollisten matkojen tai matkareittien löytämisessä mutta Käyttäjä on aina suoraan sopimussuhteessa valittua matkapalvelua tarjoavaan palveluntarjoajaan (kuten lentoyhtiö) ja vastaa aina itse matkansa järjestämisestä. 

 

Mahdollinen lentokenttäkuljetus on osa Palveluntarjoajan ja Käyttäjän välistä erillistä sopimusta. 

 

Hammasmatkat ei ole matkanjärjestäjä tai matkanvälittäjä tai muullakaan tavoin tarjoa matkustuspalveluita. Koska Hammasmatkat ei ole matkanjärjestäjä, matkanvälittäjä, tai muutenkaan tarjoa matkustuspalveluita, Hammasmatkat ei hyvitä matkalippuja missään tilanteessa. Mahdolliset ongelmat matkojen suhteen tulee hoitaa matkaliput myyneen tahon kanssa.

 

Palveluiden käyttäminen toisen henkilön puolesta

Mikäli Käyttäjä käyttää Palveluita sellaisen henkilön tai yhteisön puolesta, joka ei ole itse, Käyttäjä vakuuttaa, että tällainen henkilö tai yhteisö (kenen puolesta Palveluita käytetään), on valtuuttanut hyväksymään nämä Ehdot tällaisen henkilön tai yhteisön puolesta. Mikäli tällaista valtuutusta ei ole, Palvelun käyttäjä on itse sitoutunut näihin Ehtoihin ja on siten sopimuksen toinen osapuoli.

 

​Vastuu kolmansien osapuolten (mukaan lukien Palveluntarjoajat) toiminnasta 

Hammasmatkat ei ole missään vastuussa peruutetuista tai muutoin täyttymättömistä tapaamisista, tai niistä aiheutuvista vahingoista, tai mistään muista vahingoista tai tappioista Palveluntarjoajien ja näiden asiakkaiden (mukaan lukien Käyttäjä) välillä. ​Hammasmatkat ei ole vastuussa eikä korvaa välillisiä tai kolmansien osapuolten toiminnasta aiheutuneita vahinkoja, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

 

Virheet ja reklamointi

Mikäli Käyttäjä katsoo, että Hammasmatkojen Palveluissa tai toiminnassa on virhe, tulee Käyttäjän reklamoida siitä välittömästi kirjallisesti Verkkosivuilla olevan yhteydenottolomakkeen kautta, viimeistään kuitenkin neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä, kun Käyttäjä on tullut tietoiseksi reklamaationsa perusteesta. 

 

Hammasmatkat ei vastaa tietoverkosta tai muualta tulevasta Käyttäjään tai Käyttäjän tietojärjestelmiin ja laitteisiin kohdistuvasta häirinnästä, luvattomasta käytöstä tai näihin rinnastettavasta toiminnasta (esim. virukset).

 

Palveluntarjoaja ei vastaa virheistä tai toimintakatkoista, jotka aiheutuvat ylivoimaisesta esteestä (force majeure) tai kolmansien osapuolien toiminnasta.

 

Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää Palvelun tuottaminen tilapäisesti, mikäli se on tarpeellista korjaus-, huolto- tai muiden töiden vuoksi.

 

Käyttäjän vastuut ja velvoitteet

Käyttäjä on vastuussa Hammasmatkoille ja Hammasmatkojen kautta Palveluntarjoajalle toimittamastaan materiaalista. Käyttäjä vastaa siitä, että Käyttäjän toimittama aineisto ei loukkaa tai riko kolmansien osapuolien tietosuojaa, tekijänoikeuksia, lakia tai viranomaismääräyksiä tai hyviä tapoja. Käyttäjä vakuuttaa jakavansa Hammasmatkojen kanssa ainoastaan sellaista tietoa, materiaalia tai aineistoa, jota tällä on oikeus jakaa Hammasmatkojen kanssa. Käyttäjä vakuuttaa, että jaetut tiedostot ovat turvallisia eivätkä sisällä tietoturvariskejä. 

 

Hammasmatkat varaa oikeuden poistaa tiedot, materiaalin ja aineiston, joka rikkoo Ehtoja.

Vastuuvapaus

Käyttäjän on ilmoitettava kaikista vahingoista ja tappioista Hammasmatkoille.  Hammasmatkat hylkää nimenomaisesti kaikki ja kaikenlaiset suorat, epäsuorat ja / tai välilliset vahingot, minkä tahansa tyyppiset tai -muodolliset vahingot sovellettavan lain sallimassa täydessä laajuudessa kaikesta vastuusta, mukaan lukien rajoituksetta vastuu, joka voi syntyä tai liittyy käyttäjän Verkkosivujen käyttämiseen tai Verkkosivuihin luottamiseen, tai Verkkosivuston sisältöön.

 

Riidanratkaisu 

Mahdollisiin Verkkosivustojen käyttöön liittyviin kiistoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasääntöjä. Hammasmatkat ja Käyttäjä antavat peruuttamattomasti yksinomaisen toimivallan Suomen tuomioistuimille.

bottom of page