top of page

VERKKOSIVUJEN YLEISET KÄYTTÖEHDOT

Nämä ovat Hammasmatkojen verkkosivujen yleiset käyttöehdot.

Viimeksi päivitetty: 21.1.2024

Hammasmatkat y-tunnus: 3091528-7

Hammasmatkat ALV-tunnus: FI30915287

Hammasmatkojen kotipaikka: Turku    

Yhteydenotto: Yhteydenottolomakkeen kautta

 

Tämä sopimus sääntelee ja muodostaa sopimuksen käyttäjän ja Hammasmatkojen välille, käyttäjän käyttäessä www.hammasmatkat.com sivustoa, mukaan lukien kaikki alasivut (”Verkkosivut”). Verkkosivuja ja niiden käyttöä säännellään seuraavilla ehdoilla.

Verkkosivusto ja Käyttäjä

Verkkosivua käyttävää henkilöä tai yhteisöä kutsutaan käyttäjäksi (”Käyttäjä”). Kaikenlainen verkkosivustojen käyttö muodostaa sopimuksen (”Sopimus”) Hammasmatkojen ja Käyttäjän välille. Sopimus sisältää nämä ehdot, joita sovelletaan tällaisten Verkkosivujen käyttöön.

 

Huomaa että Hammasmatkat  (”Hammasmatkat”) pidättää täyden oikeuden täydentää, muuttaa tai poistaa näitä ehtoja yksipuolisesti milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Hammasmatkat suosittelee tästä syystä Käyttäjää lukemaan nämä ehdot säännöllisesti.

Verkkosivuston käyttö

Verkkosivustojen on tarkoitus tarjota ja tuottaa vain yleisiä tietoja. Verkkosivustojen sisältö ei muodosta tarjousta, ellei tätä nimenomaisesti mainita. Verkkosivuston sisältöä ei koskaan tule pitää oikeudellisena, kaupallisena tai muuna ammatillisena neuvona. Hammasmatkat-verkkosivustojen käyttö ei luo minkäänlaista ammatillista suhdetta.

Hammasmatkat pidättää oikeuden milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta: ​

- Muokata ja päivittää Verkkosivustojen sisältöä, mukaan lukien, mutta rajoittumatta, Verkkosivuston rakenne, verkkotunnus ja palvelimen sijainti

- Poistaa Verkkosivustot väliaikaisesti tai lopullisesti,

- Vaihtaa Verkkosivustojen sijainti (palvelin tai verkkotunnus) väliaikaisesti tai pysyvästi

- Rajoittaa pääsy Verkkosivustoille

- Suorittaa kaikki sellaiset tarvittavat toimenpiteet ja käyttää kaikkia sellaisia tarvittavia keinoja, jotka ovat tarpeen Verkkosivuston käytön turvaamiseksi  

Hammasmatkat ei takaa, että: ​

- Verkkosivusto on virheetön, tai toimii virheettömästi,

- Verkkosivustot ovat verkossa ja niihin on pääsy aina ja kaikkialta

- Verkkosivuja päivitetään jatkuvasti

- Kaikki Verkkosivuston tiedot ovat aina virheettömiä​

Hammasmatkat ei ole vastuussa: ​

- Verkkosivustojen päivittämisestä

- Palvelun, tai tuotteiden tarjoamisesta mille, tai kenelle, tahansa Käyttäjälle tai muulle Verkkosivustolla vierailevalle toimijalle,

- Mistä tahansa kolmannen osapuolen verkkosivustosta, sovelluksesta tai muusta ratkaisusta, jota voidaan käyttää Verkkosivustojen yhteydessä, tai jolle voidaan päätyä Verkkosivustojen kautta suoraan tai epäsuoraan.  

Hammasmatkat haluaa ilmoittaa käyttäjälle, että: 

Hammasmatkat ei missään tilanteessa anna minkäänlaista nimenomaista, tai epäsuoraa edustusta, tai takuuta Verkkosivustoille, tai niiden sisällölle, ellei toisin ole nimenomaisesti mainittu. Kaikki tällaiset edelliseen lauseeseen liittyvät ilmoitukset ja takuut ovat poissuljettuja, paitsi siltä osin kuin niiden poissulkeminen on kielletty sovellettavan pakollisen lain nojalla.

 

Hammasmatkat käyttää, tai saattaa käyttää, kolmannen osapuolen ohjelmistosovelluksia tarjotakseen kaikki tai osan Verkkosivujen palveluistaan. Tämä sisältää Verkkosivustot, maksunvälityspalvelut, markkinoinnin, viestinnän ja toimitukset.

 

Kaikenlainen Verkkosivustojen käyttö muodostaa sopimuksen Hammasmatkojen ja Käyttäjän välillä. Kolmansien osapuolien palveluntarjoajilla voi olla, ja yleensä on, omat käyttöehdot. Hammasmatkat suosittelee aina Käyttäjää lukemaan kaikki ehdot, kun Käyttäjä siirtyy kolmannen osapuolen palveluntarjoajan verkkosivustolle, tai muulle alustalle, tai palvelulle.

IPR ja sisällön käyttö 

Koko Verkkosivusto, mukaan lukien kaikki Verkkosivustojen aineisto ja sisältö (mukaan lukien, rajoittamatta, sana “Hammasmatkat”, logot ja kaikki muut erilaisin immateriaalioikeuksin suojatut aineistot tai kauppanimet) (”Sisältö”), on Hammasmatkojen tai sen kumppaneiden omaisuutta tai Hammasmatkojen hankkiman käyttölisenssin alaista materiaalia. Kaikki Verkkosivustojen aineistot ja Sisältö ovat tekijänoikeuksien, tavaramerkkien, kauppanimien ja muiden omistusoikeuksien ja lakien suojaamia. Kaikki oikeudet, joita ei tässä nimenomaisesti myönnetä, pidätetään. Minkä tahansa näiden Sisällön tai materiaalien käyttö tulostamalla, julkaisemalla, levittämällä ja kopioimalla ilman Hammasmatkojen nimenomaista kirjallista suostumusta on kielletty. Hammasmatkat sallii käyttäjän tulostaa tai linkittää tällaista sisältöä vain yksityisiin, ei-kaupallisiin tarkoituksiin.

Tietosuojakäytäntö ja evästeet 

Hammasmatkoilla on erillinen tietosuojakäytäntö (”Tietosuojaseloste”). Lue Tietosuojakäytäntömme TÄSTÄ.

Hammasmatkoilla on erillinen evästekäytäntö (”Evästeseloste”). Lue Evästeseloste TÄSTÄ.

Tietosuojaseloste ja evästepolitiikka sisältyvät tähän Sopimukseen.    

Vastuuvapaus

Käyttäjän on ilmoitettava kaikista vahingoista ja tappioista Hammasmatkoille.  Hammasmatkat hylkää nimenomaisesti kaikki ja kaikenlaiset suorat, epäsuorat ja / tai välilliset vahingot, minkä tahansa tyyppiset tai -muodolliset vahingot sovellettavan lain sallimassa täydessä laajuudessa kaikesta vastuusta, mukaan lukien rajoituksetta vastuu, joka voi syntyä tai liittyy käyttäjän Verkkosivujen käyttämiseen tai Verkkosivuihin luottamiseen, tai Verkkosivuston sisältöön.

Riidanratkaisu 

Mahdollisiin Verkkosivustojen käyttöön liittyviin kiistoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasääntöjä. Hammasmatkat ja käyttäjä antavat peruuttamattomasti yksinomaisen toimivallan Suomen tuomioistuimille.

bottom of page